Select your language

DESPRE NOI

OFERIM CONSULTANTA IN CEEA CE PRIVESTE PREGĂTIREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCTII – CONTRACTE

Suntem una dintre primele firme de consultanță cu capital exclusiv polonez, specializata in domeniul consultanței și a managementului de contract. Valoarea totală a proiectelor în care au fost implicați experții noștri depășește 1 miliard de euro.

FIABILITATE

Avem experiența în fiecare etapă a procesului de investiții: crearea de concepte tehnice, cercetarea potențialelor locații de proiect, studii de fezabilitate, pregătirea aplicatiilor de finantare pentru Uniunea Europeană, analiza financiară și proiectare. Putem acționa in calitate de: Inginer Consultant, Manager de Proiect, Contract Manager și putem oferi consultanță organizațională, tehnică și juridică, precum și in domeniul administrarii contractului si a revendicărilor.

Experții noștri sunt foarte experiențati și sunt bine-cunoscuti ingineri, juriști și economiști. Ei au lucrat atat cu clienti privati cat si cu institutii publice. Au fost implicati în proiecte a căror valoare a variat intre un milion de PLN si 1 miliard de PLN. Aceste proiecte includ drumuri, căi ferate, construcții (inclusiv clădiri publice), inginerie hidroedilitara și infrastructură, precum și proiecte de gestionare a deșeurilor.

CE OFERIM?

Va punem la dispozitie consultanta in inginerie, economie și drept pentru beneficiari, antreprenori și ingineri în proiecte puse în aplicare în conformitate cu legea Uniunii Europene, inclusiv Condițiile de Contract FIDIC, dreptul constructiilor si legislația privind achizițiile publice.
Noi oferim:

• Crearea de modele pentru a rezolva probleme decizionale complexe;
• Crearea unei matrice de selecție a licitatiilor bazată pe criterii de non-preț;

• Asistență pentru asigurarea lichidității unui proiect;

• Participarea la managementul curent al proiectului, care poate consta in:

- Implementarea sistemului de management constand in circuitul electronic al documentelor;

- Implementarea procedurilor contractuale și crearea unor modele de documente;

- Obținerea și justificarea costurilor pentru lucrările suplimentare;

- Aprobarea materialelor de construcții;

- Pregătirea rapoartelor pentru angajator;

- Participarea la evolutia graficului de timp al proiectului și la supervizarea privind punerea în aplicare a acestuia;

- Punerea în aplicare și managementul revendicarilor în conformitate cu legislatia și cutumele locale

- Asistarea în îndeplinirea cerințelor formale și legale ale contractelor;

• Opinii și expertiză în domeniul problemelor tehnice și juridice;

• Formare profesionala în managementul proiectelor;

• Formare profesionala in ceea ce priveste diferențele culturale (pentru consorții internaționale și contracte cu elemente de extraneitate) și

• Reprezentarea clienților în cadrul procedurilor judiciare și de arbitraj.


Ar trebui subliniat aici faptul că un angajator este expus la reglementări foarte complexe și specifice, procesul de luare a deciziilor este lung, iar fiecare eveniment necesită o notificare, o documentație cuprinzătoare si politici adecvate, care vor duce la rezultatul dorit si pentru a se obtine acest rezultat ar trebui introdusa in contract de la inceput, conditia participarii tuturor partilor la acest proces.