Select your language

Pozyskiwanie środków unijnych

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014–2020 stwarza szanse rozwoju zarówno dla samorządów jak i firm prywatnych.

 

Głównym ich celem jest pobudzenie polskiej gospodarki i innowacyjności poprzez stymulowanie rozwoju instytucji i przedsiębiorstw, wspieranie badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz podnoszenie konkurencyjności całego sektora MŚP.

 

Patrząc przez pryzmat zakończonej perspektywy 2007–2014 możemy oczekiwać, że nadchodząca zakończy się sukcesem o zbliżonej skali. Dlatego już dziś powinniśmy zacząć myśleć o szansach i celach, które możemy zrealizować dzięki zewnętrznemu wsparciu.

 

Oferujemy szeroki wachlarz usług, od stworzenia wizji, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów (biznesplanów, studiów wykonalności), sporządzenia wniosków aplikacyjnych, na rozliczaniu i zarządzaniu projektami kończąc.

 

W naszych działaniach staramy się wyznaczać kierunki inwestycji oraz skutecznie pozyskiwać dofinansowanie z instytucji Unii Europejskiej na ich realizację. Dlatego od wielu lat zajmujemy się opracowywaniem dokumentów i studiów wykonalności oraz pisaniem wniosków o dofinansowanie w celu zapewnienia kompleksowej obsługi naszych Klientów.

 

Nasi eksperci z sukcesem przygotowali wiele wniosków unijnych oraz studiów wykonalności. Jesteśmy gotowi służyć Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem.