Select your language

Zarządzanie roszczeniami

Skuteczność procedury roszczeniowej zależy od przestrzegania warunków umownych oraz obowiązującego prawa, w szczególności terminowego wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych zawartych w umowie. Odpowiednio prowadzona procedura roszczeniowa daje możliwość rozstrzygania sporu na gruncie kontraktu, co prowadzi do ograniczenia lub eliminacji kosztownych i długotrwałych procesów sądowych.

 

Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, zdobyte w toku realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, obiektów kubaturowych i technologicznych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

 

Opracowaliśmy własny system informatyczny umożliwiający prowadzenie wirtualnego sekretariatu, zapewniający elektroniczny obieg dokumentów oraz zarządzanie zadaniami i zespołem. Takie zarządzanie informacją pozwala na szybką reakcję i skuteczne działania. Rekomendacje naszych Klientów są dla nas najlepszą pochwałą i jednocześnie potwierdzeniem skuteczności działań.