Select your language

Szkolenia

Standardowe szkolenia

Szkolenie Ilość dni Koszt
PRAWO BUDOWLANE PO ZMIANACH W 2015 R. 1 400 zł netto za osobę
ROSZCZENIA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH WEDŁUG WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC 2 800 zł netto za osobę

 

 

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą. Oferujemy kompleksowe szkolenia na najwyższym poziomie.

Gwarantujemy wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Prowadzimy szkolenia ze wszystkich zagadnień procesu inwestycyjnego, między innymi:

  • pozyskiwanie środków unijnych i ich rozliczanie,
  • prawo zamówień publicznych,
  • partnerstwo publiczno–prywatne,
  • prawo budowlane,
  • umowy o roboty budowlane,
  • warunki kontraktowe FIDIC,
  • zarządzanie procesem inwestycyjnym,
  • zarządzanie roszczeniami,
  • specjalistyczne szkolenia techniczne i inżynierskie.

 

Szkolenia kierujemy do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, również w formie warsztatowej. Tematykę i zakres dostosowujemy do potrzeb uczestników

Szkolenia prowadzimy w języku polskim i angielskim.