Select your language

PPP – Parteneriatul Public Privat

Parteneriatul public-privat devine un model din ce în ce mai popular de implementare a proiectului. Experții noștri au participat în calitate de consultanți, atât, în pregătirea proiectului, care a inclus activitățile în vederea pregătirii pentru inițierea procedurii, cat și in etapa de selectare a partenerului privat.
Parteneriatul public-privat este un mijloc de realizare a sarcinilor publice prin combinarea acțiunilor autorităților publice și a capitalului privat. Un element-cheie al parteneriatului public-privat este procesul de selectie a partenerului. Criteriile in baza carora se face selectia unui partener sunt strâns legate de aspectele economice planificate pentru implementare în cadrul investițiilor de parteneriat public-privat, precum și de politicile de remunerare ale unui partener privat.

Din cauza faptului că acordul privind parteneriatul public-privat este un acord pe termen lung, o impartire a sarcinilor si riscurilor compilata cu atenție și în mod rezonabil între o entitate publică și un partener privat este un aspect important care asigură implementarea adecvată a proiectului.

Complexitatea unui proiect realizat în conformitate cu formula descrisa mai sus determină necesitatea unei prestări de servicii profesionale, atât în ceea ce priveste pregătirea procedurii, al carei obiect este acela de a selecta un partener privat, precum și sprijin furnizat de către experții noștri în timpul executării unui contract.