Select your language

Zamówienia Publiczne

Świadczymy pełen zakres usług związanych z zamówieniami publicznymi.

  • Zamawiającym zapewniamy profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego, pomoc prawną na każdym etapie procesu udzielania zamówienia od wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego do obsługi prawnej na etapie realizacji zamówienia .
  • Wykonawcom pomagamy w uzyskaniu zamówienia, opracowując strategię działania, zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego od analizy dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy) do przygotowania i negocjowania umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami, udział w negocjacjach z Zamawiającym.