Select your language

Obsługa procedur zmian w kontekście PZP

Trudności z wprowadzaniem zmian do kontraktu występują zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego. Umiemy wyznaczyć ścieżkę rozwiązania najtrudniejszych problemów. Staramy się, aby stosunki między stronami inwestycji były przyjazne i miały jeden najważniejszy cel, jakim jest realizacja zamówienia. Wprowadzanie zmian do kontraktu bywa czasem konieczne i może wynikać z różnych powodów, do których m.in. możemy zaliczyć: nieprzewidzenie zastosowania i wpasowanie się w środowisko danego materiału bądź urządzenia technicznego, które warto zastąpić innym, niekoniecznie droższym, a o lepszych parametrach technicznych.

 

Na życzenie naszych Klientów, przygotowujemy dokumenty, uczestniczymy w spotkaniach i doradzamy podczas przygotowania strategii postępowania. Zmiany do kontraktu są wprowadzone zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz za zgodą każdego z uczestników procesu inwestycyjnego.