Select your language

Audyty

Przeprowadzamy niezależne analizy prawidłowości przygotowania i prowadzenia inwestycji lub poszczególnych jej etapów. Audyt pozwala na wychwycenie nieprawidłowości i uchybień, analizę przyczyn oraz podjęcie działań zmierzających do uniknięcia błędów w przyszłości.

 

Podstawą rzetelnie przeprowadzonego audytu, jest zespół ludzi zdolnych do niezależnej i profesjonalnej oceny konkretnego zagadnienia pod względem wymaganych kryteriów. Nasi eksperci dysponują bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa, ekonomii, prawa administracyjnego, budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz innych specjalistycznych dziedzin. Ich potencjał pozwala na weryfikowanie dostarczanych materiałów według aktualnych metod i standardów.

Rezultaty i zalecenia naszych audytów są niezależne i poufne.