Select your language

Analizy przedprocesowe

Dzięki umiejętnościom zdobytym w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej nasz zespół jest w stanie szybko zrozumieć istotę analizowanej sprawy, ustalić kluczowe jej aspekty i zarekomendować środki odpowiednie ze względu na oznaczony wspólnie z Klientem cel działania. W tym celu określamy mocne i słabe strony Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera, analizujemy zebrane dokumenty dotyczące zmian, roszczeń, spraw spornych. Oceniamy ryzyko danej sprawy oraz opracowujemy strategię postępowania oraz gromadzenia i zabezpieczenia dowodów.

Udzielamy porad i opinii prawnych w zakresie przedstawianego przez Klienta problemu w aspekcie uwarunkowań umownych, w tym umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC, w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego, wypracowując i rekomendując Klientowi optymalne rozwiązania.