Select your language

Analizy projektów

Dobór rozwiązań technicznych rozpatrywana jest pod kątem ekonomicznym jako uzasadniony w stosunku do jakości w myśl koncepcji best value.

Weryfikujemy projekty, w tym wybór materiałów, urządzeń, usług i technologii.

 

Oceniamy wypełnianie zobowiązań, zawartych w dokumentacji formalnoprawnej (warunki przyłączeniowe, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zawarta pomiędzy zleceniodawcą i projektantem umowa / dokumentacja przetargowa itd.).

Analizujemy projekty pod względem technicznym i optymalizacji kosztów.

 

Nasi eksperci i partnerzy zarządzali biurami projektów, projektowali bądź zatrudniali projektantów. Wśród nas są zarówno specjaliści branżowi – projektanci, kosztorysanci, jak również współpracujący z nami pracownicy naukowi znanych krajowych uczelni wyższych.

 

Prowadziliśmy i prowadzimy wielobranżowe audyty inwestycji kubaturowych, sieciowych, drogowych oraz technologicznych.