Select your language

Administrowanie Kontraktem

Oferujemy pełny wachlarz usług wspomagających Klientów. Stajemy się Państwa biurem budowy, prowadzimy korespondencję, pilotujemy harmonogram, uczestniczymy w naradach jako Państwa przedstawiciel.

Weryfikujemy działania Inwestora, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy pod kątem zgodności z umową i obowiązującymi przepisami. Zapewniamy narzędzia (baza elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów), dzięki którym cała korespondencja pomiędzy Zamawiającym Inżynierem i Wykonawcą jest dostępna z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Posiadamy doświadczenie i kompleksową wiedzę na temat praw i obowiązków wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Prowadzimy korespondencję roszczeniową, która daje możliwość rozstrzygnięcia sporów na etapie kontraktu .