Select your language

Zarządzanie roszczeniami przy budowie A1

Klient:

SRB - Sisk Road Bridge

Zakres prowadzonych działań:

Członkowie naszego zespołu administrowali roszczeniami poprzez zarządzanie korespondencją kontraktową, harmonogramami, planami płatności.
Wprowadziliśmy „wirtualny” sekretariat, oraz elektroniczny obieg dokumentów

Krótki opis:

Czerniewice–Odolion (11,4 km)
Odolion-Brzezie (23,1 km)
Brzezie–Kowal (29,5 km)