Select your language

MANAGEMENT CONTRACTUAL/COMERCIAL/ AL REVENDICARILOR PENTRU UN PROIECT DE CALE FERATA

Clientul:

Consortium international de antreprenori

Aria de activitati:

Cooperare cu echipa de la fata locului a Clientului pentru a identifica apectele ce au potential de revendicari (timp si/sau cost) si posibile hazarde sau riscuri contractuale;
Identificarea si implementarea revendicarilor cheie acceptate si cea mai buna strategie pentru a le rezolva;
Verificarea corespondentei care este trimisa de Investitor si/sau Inginer referitor la probleme contractuale sau legate de revendicari, oferirea de sfaturi privind Contractele de tip FIDIC in scris Clientului;
Stabilirea de orientari si obiective pentru a fi folosite pe santier (daca este necesar in forma scrisa) pentru a redacta corespondenta ce va trimisa Investitorului si/sau Inginerului de contract referitoare la probleme legate de contract sau de revendicari. Aceasta include o ultima verificare a documentelor dezvoltate de catre echipa de la fata locului, inainte de a fi trimisa;
Oferirea de sfaturi in domeniul conditiilor de contract FIDIC referitor la aspecte legate de planificare – atat aspect tehnice, cat si economice, metodologii de cost (lucrari aditionale, masuratori, costuri indirecte);
Stabilirea termenelor limita, impreuna cu echipa de la fata locului a Clientului, pentru a verifica toata corespondenta (care intra sau iese) si prezentarea de comentarii;
Pregatirea informatiilor pentru rapoarte periodice.

Descriere scurta:

Valoarea lucrarii: peste 650 mil zl (peste 150 mil EUR)
Lucrari pe sine – demolarea structurii sinei, lucrari pe teren, lucrari de stabilizare a terenului, construirea unor straturi protectoare pentru pamant, construirea drenului de suprafata, construirea structurii sinei.
Lucrari de drumuri.
Lucrari de drenaj.
Construirea unor facilitati ingineresti printre altele fiind poduri, conducte, linii electrice aeriene, constructie de platforme, bariere de sunet, demolare de cladiri, canale de scurgere.
Constructia instalatiiloe exterioare.