Select your language

Kierownik Projektu dla instytucji publicznej

Klient:

Starostwo Powiatowe Świdnica

Zakres prowadzonych działań:

Usługa była świadczona we wszystkich branżach technicznych. Dodatkowo usługa polegała na weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Budowa była zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. tj. Żółty FIDIC.

Krótki opis:

Bydowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy – Wartość robót przekroczyła 85 milionów złotych.