Select your language

Administrowanie kontraktem i roszczeniami dla wykonawcy robót przy budowie spalarni odpadów

Zakres prowadzonych działań:

Doradztwo organizacyjno-techniczno-prawne. Zarządzanie korespondencją kontraktową w kontekście realizowania strategii roszczeń. Udział w naradach z Zamawiającym i Inżynierem. Przygotowywanie roszczeń. Obsługa systemu zarzadzania projektem basecamp.

Krótki opis:

Spalarnia Odpadów – Wartość robót – powyżej 431 milionów złotych