Select your language

Doradztwo techniczno-prawne dla wykonawcy przy budowie dworca Warszawa Wschodnia

Klient:

STRABAG

Zakres prowadzonych działań:

Pobyt Konsultanta w biurze budowy – koordynacja działań związanych z roszczeniami, wyjaśniania spraw wątpliwych i uzyskiwania brakujących informacji. Prowadzenia spraw roszczeniowych.
Tworzenie roszczenia i rekomendacji co do dalszego toku postępowania z daną sprawą.
Wskazania pól potencjalnych roszczeń i uzgadnianie strategii.

Krótki opis:

Przebudowa Warszawskiego Dworca Wschodniego, zlokalizowanego w dzielnicy Praga-Południe. Wartość kontraktu wynosiła ok. 38,8 mln PLN.