Select your language

Doradztwo ds roszczeń i sporów handlowych dla projektu budowy bloku gazowego elektrowni.

Klient:

Siemens

Okres trwania działań:

Zakres prowadzonych działań:

  • Współpraca z zespołem biura budowy, celem określenia zakresu potencjalnych roszczeń (czasu i/lub kosztów) oraz możliwych zagrożeń i ryzyka kontraktowego.
  • Spotkania z Klientem oraz jego zespołem prawnym i roszczeniowym w celu określenia kluczowych roszczeń oraz wdrożenia najlepszej strategii ich prowadzenia.
  • Kontrola korespondencji przychodzącej od Zamawiającego i/lub Podwykonawców/dostawców dotyczącej zobowiązań umownych oraz kwestii roszczeniowych oraz udzielanie Klientowi pisemnych porad zgodnie z warunkami kontraktowymi w powyższych sprawach.
  • Określenie wytycznych oraz zasad działania zespołu Klienta w biurze budowy celem przygotowania korespondencji wychodzącej do Zamawiającego i/lub Podwykonawców/dostawców, w sprawach dotyczących zobowiązań umownych oraz kwestii roszczeniowych. Weryfikacja przygotowanej przez zespól Klienta korespondencji.
  • Świadczenie porad z zakresu warunków kontraktowych FIDIC w sprawach związanych z planowaniem – zarówno kwestii technicznych, jak i ekonomicznych, metod kalkulacji kosztów (dodatkowych robót, pomiarów, kosztów pośrednich).
  • Ustalanie wraz z zespołem Klienta w biurze budowy terminów zobowiązań umownych i innych.
  • Przygotowywanie danych do raportów okresowych dotyczących roszczeń składanych przez Klienta.