Select your language

Administrowanie kontraktem przy budowie kolei

Klient:

Międzynarodowe Konsocjum

Zakres prowadzonych działań:

 • Współpraca z zespołem biura budowy, celem określenia zakresu potencjalnych roszczeń (czasu i/lub kosztów) oraz możliwych zagrożeń i ryzyka kontraktowego.
 • Spotkania z Klientem oraz jego zespołem prawnym i roszczeniowym w celu określenia kluczowych roszczeń oraz wdrożenia najlepszej strategii ich prowadzenia.
 • Kontrola korespondencji przychodzącej od Zamawiającego i/lub Inżyniera dotyczącej zobowiązań umownych oraz kwestii roszczeniowych oraz udzielanie Klientowi pisemnych porad zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC w powyższych sprawach.
 • Określenie wytycznych oraz zasad działania zespołu Klienta w biurze budowy celem przygotowania korespondencji wychodzącej do Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu, w sprawach dotyczących zobowiązań umownych oraz kwestii roszczeniowych. Weryfikacja przygotowanej przez zespól Klienta korespondencji.
 • Świadczenie porad z zakresu warunków kontraktowych FIDIC w sprawach związanych z planowaniem – zarówno kwestii technicznych, jak i ekonomicznych, metod kalkulacji kosztów (dodatkowych robót, pomiarów, kosztów pośrednich).
 • Ustalanie wraz z zespołem Klienta w biurze budowy terminów zobowiązań umownych i innych.
 • Przygotowywanie danych do raportów okresowych dotyczących roszczeń składanych przez Klienta.

Krótki opis:

Wartość robót: powyżej 650 mln zł

Prowadzenie robót na stacjach: Czempiń, Mosina, Luboń oraz szlakach: Czempiń – Mosina, Mosina – Luboń, Luboń – Poznań w następującym zakresie:

 • Roboty torowe – rozbiórka nawierzchni torowej, roboty ziemne przekopowo-nasypowe,
 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykami,
 • Stabilizacja gruntu cementem
 • Wykonanie warstw ochronnych,
 • Budowa nawierzchni torowej
 • Wykonanie odwodnienia powierzchniowego i drenaży wgłębnych