Select your language

Administrowanie Kontraktem/Zespół ds. Roszczeń przy budowie drogi klasy S

Klient:

Zagraniczny Generalny Wykonawca

Okres trwania działań:

-

Zakres prowadzonych działań:

Administrowanie kontraktem, roszczeniami, zarządzanie korespondencją kontraktową, harmonogramami, wprowadzenie „wirtualnego” sekretariatu, oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Wprowadzenie i obsługa systemu zarzadzania projektem basecamp.

Krótki opis:

Budowa Drogi Ekspresowej typu S wartość robót powyżej 500 mln złotych