Select your language

合同索赔管理/咨询波兰南部公路项目

Klient:

Zagraniczny Generalny Wykonawca

Okres trwania działań:

Zakres prowadzonych działań:

  1. Zarządzanie obiegiem korespondencji kontraktowej (przychodzącą i wychodzącą) wraz z weryfikacją korespondencji Zamawiającego w kontekście jego zobowiązań umownych;
  2. Opiniowanie i doradztwo w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC i obowiązującego prawa krajowego;
  3. Weryfikacja raportów miesięcznych we współpracy z personelem technicznym Klienta;
  4. Prowadzenie kalendarza zobowiązań i terminów kontraktowych Klienta;
  5. Przygotowanie dla Klienta agendy na narady miesięczne z Inżynierem Kontraktu i Inwestorem oraz udział ww. spotkaniach jako wsparcie Klienta;
  6. Prowadzenie rejestru wniosków materiałowych;
  7. Przygotowanie roszczeń i doradztwo w tym zakresie;
  8. Prowadzenie rejestru roszczeń.