Select your language

合同管理/索赔队伍/对高速公路项目的索赔咨询。

Klient:

国际总承包商

Okres trwania działań:

-

Zakres prowadzonych działań:

合同管理,索赔管理,合同信函和时间表管理,引入“虚拟”秘书处和电子文件流程。基础项目管理系统的介绍和操作。

Krótki opis:

简短描述:高速公路 值大约5亿兹罗提。