Select your language

QUIÉNES SOMOS

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przygotowania i zarządzania procesami inwestycji budowlanych

Jesteśmy jedną z pierwszych firm doradztwa inżynieryjnego wyłącznie z polskim kapitałem, która koncentruje się na doradztwie w zakresie zarządzania technicznego i kontraktowego. Łączna wartość projektów, w których brali udział nasi eksperci, przekracza 1 miliard euro

Rzetelność

Mamy doświadczenie przydatne na każdym etapie procesu inwestycyjnego: tworzenia koncepcji technicznych, badania potencjalnych lokalizacji inwestycji, studiów wykonalności, opracowania materiałów do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, analiz finansowych, projektowania, działalności jako: Inżynier Kontraktu, Menedżer Projektu, Menedżer Kontraktu, jak również doradztwa organizacyjnego, technicznego i prawnego, administrowania kontraktem oraz roszczeniami.

Nasi eksperci to doświadczeni oraz znani inżynierowie, prawnicy i ekonomiści. Pracowali z klientami prywatnymi i instytucjonalnymi. Byli zaangażowani w prace nad projektami o wartości od 1 miliona do 1 miliarda złotych. Były to m.in. projekty drogowe, kolejowe, konstrukcyjne (w tym budynki użyteczności publicznej), projekty hydrotechniczne i infrastrukturalne, a także związane z utylizacją odpadów.

Co oferujemy

Prowadzimy doradztwo inżynieryjne, ekonomiczne i prawne dla Zamawiających, Wykonawców i Inżynierów w inwestycjach realizowanych zgodnie z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, w tym Warunkami Kontraktowych FIDIC, prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym.

• budowanie modeli rozwiązywania skomplikowanych problemów decyzyjnych
• tworzenie matrycy wyboru oferty na podstawie kryteriów poza cenowych
• pomoc w zapewnieniu płynności finansowej projektu
• udział w bieżącym zarządzaniu inwestycją, m.in.:
− wdrażanie systemu zarządzania z elektronicznym obiegiem dokumentów,
− wdrażanie procedur kontraktowych i wzorów dokumentów,
− uzyskiwanie i uzasadnianie wynagrodzenia za roboty dodatkowe,
− zatwierdzanie materiałów budowlanych,
− przygotowywanie raportowania dla Zamawiającego,
− udział w opracowaniu harmonogramu projektu i nadzór nad jego
realizacją,
− wdrażanie i prowadzenie odpowiednich procedur roszczeniowych
zgodnych z polskim prawem i zwyczajami,
− pomoc w wywiązywaniu się z formalnoprawnych wymogów
umów,
• opinie i ekspertyzy w zakresie zagadnień technicznych i prawnych
• szkolenia w szerokim zakresie związanym z prowadzeniem inwestycji
• szkolenia z zakresu różnic kulturowych (dotyczy międzynarodowych konsorcjów i kontraktów zagranicznych)
• reprezentowanie Klientów podczas procedur sądowych i arbitrażowych

Należy pamiętać, że zamawiającym często stawia się złożone i specyficzne warunki. Przepisy prawne są zawiłe, a proces podejmowania decyzji długotrwały, każde zdarzenie wymaga zgłoszenia i wyczerpującego udokumentowania. Od samego początku kontraktu należy prowadzić odpowiednią politykę, zapewniającą osiągnięcie zamierzonego celu z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących wszystkich uczestników tego procesu.