Select your language

Dlaczego to robimy…

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku budowlanego w Polsce, w tym odrębności kulturowych polskiej rzeczywistości i międzynarodowych firm, postanowiliśmy założyć firmę, którą tworzą osoby z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji na całym świecie, z dużym poziomem energii oraz zdywersyfikowanym wykształceniem.

 

Nasze działania są odpowiedzią na realne trudności, zaobserwowane w trakcie realizacji wielu i różnego typu przedsięwzięć. Proces inwestycyjny jest trudny, zawiły i budzący emocje. Problemy komunikacyjne i różnice w postawach i oczekiwaniach partnerów są ogromne. Patrząc z góry przypomina to mapę wielkiego miasta na Dalekim Wschodzie. Na każdym etapie inwestycji, od sporządzenia biznesplanu, studiów wykonalności, projektowanie, uzyskanie uzgodnień, pisanie polskich warunków kontraktowych, po stosowanie kryterium najniższej ceny, wprowadzanie zmian już na etapie realizacji… natrafiamy na różne zakręt i skrzyżowania. Sukces osiągną Ci, którzy potrafią uparcie, konsekwentnie pokonywać je i dążyć do wyznaczonego celu.

 

Nasi partnerzy i eksperci stworzyli firmę w celu ułatwienia dojścia do celu na tej trudnej mapie inwestycyjnej rzeczywistości. Chcemy pokonać z Państwem najtrudniejsze zakręty, chcemy budować rozwiązania proste i szybkie, pomagać i wspólnie sprawniej i milej niż wydawałoby się to możliwe, dojechać do celu.

Zapraszamy do współpracy

Z wyrazami szacunku,

Adam Białachowski