Select your language

Blog

Co może zrobić inżynier konsultant w Polsce, by wesprzeć efektywne zarządzanie projektami/kontraktami?

Problemy, które spotykamy w projektach infrastrukturalnych nie są niczym nowym. Witruwiusz, ekspert w zakresie inżynierii z czasów Rzymskiego Imperium napisał książkę/podręcznik dla inżynierów architektury oraz rzeczoznawców, w którym wyjaśnia jak państwowi klienci upewniali się, żeby ich projekty zmieściły się w założonym budżecie, lub przynajmniej nie przekraczały go o więcej niż 25%. Następujący cytat ma 2026 […]

Komisja rozjemcza – obowiązek czy prawo rozstrzygania sporów

Stosownie do klauzuli 20.8 Warunków Kontraktowych FIDIC możliwe jest skierowanie sporu bezpośrednio do arbitrażu z „innego powodu”: nieosiągnięcia przez strony porozumienia co do składu komisji rozjemczej i niewystąpienia przez żadną z nich do jednostki wyznaczającej o mianowanie członka tej komisji. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku pojawiły się w inwestycjach budowlanych w USA […]

Wentyl bezpieczeństwa

Nieliczni Zarządzający, bądź to po stronie Wykonawcy, Zarządzającego czy Inżyniera Kontraktu, zdają sobie sprawę z tego, że Komisja Rozjemcza może być w ich rękach wentylem bezpieczeństwa.   Kontrakty budowlane oparte na Warunkach Kontraktowych FIDIC przewidują rozbudowane procedury rozwiązywania sporów.  Komisja Rozjemcza jest organem powoływanym wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. W jej skład wchodzą jedna lub trzy osoby.   W […]

Dlaczego to robimy…

List Prezesa Zarządu

Wywiad z Pablo Bueno – Prezydentem FIDIC

Podczas 100 lecia Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, nasz partner, Jakub Białachowski przeprowadził wywiad z Prezydentem Pablo Bueno na temat jego oceny sytuacji na Polskim rynku budowlanym.